temsilci

temsilci
"representative; agent."

Saja Türkçe - İngilizce Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • temsilci — is. 1) Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil 2) Benzerlerine örnek olan kimse veya şey Toplumumuzda çizgileri belirlenmiş bir tipin temsilcisiydi. N. Cumalı 3) tic. Aracı olarak başkasına mal satmakla… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ajan — is., Fr. agent 1) Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus, dil avcısı, çaşıt 2) Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini yapan kimse, temsilci Birleşik Sözler ajan provokatör kışkırtıcı ajan kambiyo… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • maslahatgüzar — is., Ar. maṣlaḥat + Far. guẕār Bir büyükelçinin temsilci olarak bulunduğu ülke dışına çıkması durumunda veya o ülkeye gelmesinden önce ona vekâlet eden diplomat, işgüder …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mümessil — is., Ar. mumeṣṣil Temsilci Her sandala böyle bütün devrin mümessili bir hanımefendi oturtulmuş gibi... A. Ş. Hisar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mümessil — (A.) [ ﻞﺜﻤﻡ ] 1. temsilci. 2. sınıf temsilcisi …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • VAFİD — (C.: Vüffed Evfâd Vüfud) Elçi, temsilci …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • mümessil — temsil eden; temsilci …   Hukuk Sözlüğü

  • vasi — kanunun öngördüğü durumlarda, küçük veya kısıtlı kişilerin haklarını korumak üzere mahkeme tarafından atanan kanuni temsilci …   Hukuk Sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”